Romeo Vitug

Camera

1991

Hihintayin Kita sa Langit

- Director of Photography
1983

Paano Ba Ang Mangarap?

- Director of Photography

Crew

1996

Sa Aking Mga Kamay

- Cinematography
1995

Sana Maulit Muli

- Cinematography