Robert Arevalo

Acting

2000

Madame X

- Don Justo Florendo
1996

Sa Aking Mga Kamay

- Rolando Galvez
2017

Ang Larawan

- Don Perico