Kier Legaspi

Acting

2022

Kitty K7

-
1996

Sa Aking Mga Kamay

- Dino