Anita Linda

Acting

2007

A Love Story

- Inang Sion
2008

Caregiver

- Lola Miling
1995

Patayin sa Sindak si Barbara

- Yaya Benita